februarie 2018 – Școala Gimnazială Timișești

Acasă » 2018 » februarie

Arhiva Lunii: februarie 2018

VIZIUNEA, MISIUNEA, ȚINTE STRATEGICE

VIZIUNEA SCOLII
Scoala gimnaziala Timisesti va fi cunoscuta si apreciata pentru calitatea
demersurilor didactice si va deveni centrul de cultura si interes al comunitatii.
Dorim pentru elevii nostri o educatie conform standardelor europene,
capacitatea de a comunica in situatii diverse si cel putin intr-o limba de
circulatie internationala, performante inalte la toate disciplinele de invatamant,
cunoasterea si aplicarea tehnicilor de operare pe calcul
MISIUNEA SCOLII
Misiunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii
omului de mâine şi constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor pentru
învăţământul liceal, precum şi însuşirea de către elevi a sistemului valorilor culturale,
morale şi etice, necesare unei raportări eficiente la cerinţele unei societăţi în permanentă schimbare.
Într-o lume frământată de probleme economice, sociale și de mediu,
educația este cel mai puternic motor al shimbărilor coerente care să facă
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile bazată pe cunoaștere.
„O şansǎ fiecǎrui copil pentru a reuşi în viaţǎ” ar putea fi sloganul care să reprezinte misiunea ŞcoliiTimişeşti.
Școala nostră rămâne deschisă colaborării cu familia și comunitatea locală
pentru a dezvolta în parteneriat şi un mediu favorabil educației, bazat pe
valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaționale, religioase,
ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca bun
cetățean european activ, creativ, dar și critic, autocritic, capabil să se integreze
în orice țară europeană.
TINTE STRATEGICE
Tinta 1.
Intretinerea bazei materiale existente , continuarea lucrarilor de reabilitare a
scolilor si dotarea corespunzatoare a acestora pentru asigurarea unui invatamant de
calitate.
Tinta 2
. Dezvoltarea deplina a personalitatii elevilor prin asigurarea calitatii
proceselor de predare-invatare-evaluare.
Tinta 3 .
Dezvoltarea dimensiunii europene a scolii prin derularea de proiecte si
parteneriate locale, nationale si europene.
Tinta 4
. Implicarea unui numar mai mare de parinti in problemele si activitatile
scolii si o mai buna deschidere a scolii spre nevoile comunitatii;
Tinta 5.
Mentinerea unui climat de siguranta fizica si psihica pentru toti elevii
scolii noastre in vederea derularii optime a activitatilor scolare si extrascolare