Personal didactic auxiliar

Secretar, Iacob Mihai-Codruț
Studii universitare, Stiințe Economice-Management
Administrator financiar, Ilieș Maria
Studii universitare, Contabilitate și Informatică de gestiune
Administrator patrimoniu, Zaharia Cristian
Studii medii